Kontakt

Mediátor – Právnik Mgr. Elena Bielická

Registrovaná na Ministerstve spravodlivosti pod ev. č.753

E-mail: bielicka.elena@gmail.com

Tel: +421 918 549 352

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA: Námestie Slobody 10, 971 01 Prievidza

Predmet riešenia, činnosti:

SPORY,
KONFLIKTY,
ŽALOBY…